Όροι και προϋποθέσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Promoclub247.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ή να προκαλέσει ζημιά στην Ιστοσελίδα ή στη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του Δικτυακού Τόπου. ή κατά τρόπο παράνομο, παράνομο, δόλια ή επιβλαβή, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου για αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή υλικού που είναι λογισμικό υποκλοπής spyware, ιούς υπολογιστών, trojans, σκουλήκια, καταγραφείς πληκτρολόγησης, rootkits ή άλλο λογισμικό κακόβουλου λογισμικού.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή εγγύηση. Το Promoclub247 δεν δηλώνει ή εγγυάται σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, το Promoclub247 δεν εγγυάται ότι:

Αυτός ο ιστότοπος θα είναι μόνιμος ή ακόμα και διαθέσιμος. ή
Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι αποποιήσεις ευθύνης και οι περιορισμοί που περιέχονται σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης του ιστότοπου είναι εύλογες.

Εάν πιστεύετε ότι αυτό είναι παράλογο, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων των Promoclub247 σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης μπορεί να Promoclub247 εάν αποτύχει με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, να αναλάβει δράση, θεωρεί την κατάλληλη Promoclub247 για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, η οποία θα πρέπει να απαγορευτεί Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στον ιστότοπο, υπολογιστές με τη διεύθυνση IP σας ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, να επικοινωνήσουν με τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου για να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή / και να κινήσουν νομικές διαδικασίες εναντίον σας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ σας και της Promoclub247 σχετικά με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία σχετικά με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.